Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Mścichach
Mścichy 33
19-213 Radziłów
NIP 7191573488
REGON 386021023
tel. 86 273 60 15

Kierownik Domu Pomocy Społecznej
Sylwia Laskowska
dps.mscichy@gminaradzilow.pl

Kontakt do organu umieszczającego w DPS
Józef Jurski
Kierownik GOPS w Radziłowie
tel. 86 273 68 72