TERAPIA ZAJĘCIOWA

Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne oraz aktywizacja osób z ograniczeniami sprawnościowymi i ruchowymi. Dzięki zajęciom artystycznym i integracyjnym, wykonywanym pod okiem specjalisty, osoba niepełnosprawna fizycznie czy osoba starsza, ćwiczy swoja sprawność manualną oraz radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego. Dzięki temu może ona sprawnie funkcjonować w społeczeństwie i usamodzielniać się.

W naszym Domu terapia zajęciowa oferuje szeroki wachlarz zajęć.

Zajęcia artystyczne.

To zajęcia manualne, podczas których Mieszkańcy usprawniają swoją motorykę małą. W sali terapii zajęciowej powstają niespotykane i oryginalne przedmioty, wykonywane przeróżnymi technikami.

Spotkania z muzyką.

Podczas spotkań z muzyką nasi mieszkańcy mają okazję spędzić miło czas, a także poznać twórczość lokalnych artystów .

Modlitwy.

W każdą niedzielę o godzinie 11:00 nasi Mieszkańcy uczestniczą we mszy świętej, która odbywa się w pobliskiej Kaplicy .

Rehabilitacja


„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu” – Tissot

Zakres rehabilitacji w naszym Domu dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Zasadniczym jej celem jest utrzymanie sprawności fizycznej oraz samodzielności w czynnościach dnia codziennego..

Opierając się na zdobywanym doświadczeniu wkładamy wiele wysiłku w organizację zajęć usprawniających i aktywizujących.

Nasz Dom jest przestrzennym budynkiem z pięknym ogrodem co umożliwia pełną aktywizację. Sala do rehabilitacji wykorzystywana jest do zajęć usprawniających z wykorzystaniem drobnego sprzętu. Ogród natomiast służy do aktywizacji na świeżym powietrzu.

Opieka psychologiczna

Każdy mieszkaniec naszego Domu ma dostęp do pomocy psychologicznej świadczonej przez psychologa. Opieka rozpoczyna się w momencie przyjęcia nowego mieszkańca. Wówczas kluczowe jest rozpoznanie deficytów oraz zasobów osobistych na drodze szczegółowej diagnozy funkcjonowania, aby dostosować świadczone usługi do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Sytuacja naszych mieszkańców jest złożona: współwystępowanie rozmaitych chorób, trudne okoliczności życiowe, wyzwania dotyczące dostosowania się do nowego środowiska oraz fazy życia – rozumiejąc ten fakt skupiamy się na człowieku respektując jego historię. W początkowej fazie psycholog wspiera proces adaptacji do pobytu w placówce nawiązując relację cechującą się akceptacją, serdecznością i bezpieczeństwem oraz aktywizując mieszkańca. Główną rolą psychologa jest towarzyszenie w wyzwaniach dnia codziennego oraz kryzysach: wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, redukowanie niepokoju i smutku, budowanie relacji społecznych.

Pracownik socjalny w DPS


Pracownik socjalny wspiera Mieszkańców w sprawach socjalno – bytowych już od momentu wydania decyzji kierującej klienta pomocy społecznej do DPS.


Praca socjalna jako działalność o charakterze pomocowym to również poradnictwo w zakresie samego przyjęcia i kierowania do Domu. To właśnie pracownik socjalny tuż po przyjęciu bierze aktywny udział w procesie adaptacji nowo przyjętego mieszkańca, pomagając w dopełnianiu wszelkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.